Fryseanlegg

[row]

[span12]

Lendende leverandør

[spacer]

[hr]
[service_box icon=”no” text=”Teknotherm har gjennom mange år vært en ledende leverandør av kjølesystemer til verdens fiskeflåte. Vårt brede produktspekter dekker enhver form for kjøleinstallasjon ombord i et fiskefartøy, både for frysing eller kjøling av fangsten på havet. En typisk kjøleanlegg for installasjon ombord i et fiskefartøy inkluderer èn – eller flere – av følgende produkter:”]
[hr]

[spacer][spacer]

[/span12]

[/row]

[content_box custom_class=”bg_linkColor no-margin”]
[row]

[span12]

Platefrysing

[/span12]

[/row]
[row]

[span8]

For de som trenger at produktet skal leveres i frossen tilstand, kan Teknotherm’s platefrysere leveres i alle størrelser som kreves. Å fryse fisken i blokker er en effektiv og økonomisk metode for å bevare produktet, og våre platefrysere kan leveres som vertikale eller horisontale modeller, med et varierende antall frysestasjoner og stasjonsstørrelser.

[/span8]

[span4 custom_class=”content_box_hexagon”]

  • [service_box icon=”freezing_1-sized” target=”_self” custom_class=”hexagon”]

[/span4]

[/row]
[/content_box]

[content_box custom_class=”no-top-margin”]
[row]
[spacer][spacer]
[span12 custom_class=”h_linkColor”]

Luftfrysing

[spacer]

Blast freezer

Teknotherm’s luftfrysere / frysetuneller kan leveres enten for «Batch» eller «IQF» frysing av fangsten. Felles for begge systemene er at de kan leveres for en rekke forskjellige kapasiteter, skreddersydd for å passe hvert enkelt fartøy sine spesifikasjoner.

[/span12]
[/row]

[row]

[span12]

I en Batch-fryser, så blir det fryste produktet plassert på paller eller hyller, hengt på kroker eller lignende i et fryserom der avkjølte luft blir sirkulert.

I en IQF-fryser er produktet fryst individuelt og raskt på et transportbåndsystem, hvor luft med lav temperatur blir påtvunget, og dermed gir et naturlig formet produkt av høyeste kvalitet. Teknotherm IQF (Individual Quick Freezing) frysere er produsert både som singel-belt og twin-belt modeller.

[/span12]

[/row]
[spacer][spacer]
[/content_box]

[cherry_parallax image=”gadus-poseidon_bg2.jpg” speed=”normal” invert=”false”]

[service_box title=”Lav-temperatur lasterom” icon=”no” custom_class=”sv_box_all_title1″]

Alle fiskefartøy som fryser sin egen fangst har behov for lasterom med lav temperatur for lagring av frosne produkter, selv om de individuelle behovene har en tendens til å variere. Teknotherms luftkjølere for lasterom kan derfor leveres enten for naturlig luft-sirkulasjon, eller for tvungen luftsirkulasjon.

[/cherry_parallax]

[content_box]
[spacer][spacer][spacer]
[row]

[span12]

Andre systemer

[/span12]

[/row]

[row]

[span12 custom_class=”content_box_hexagon”]

  • [service_box icon=”freezing_2-sized” target=”_self” custom_class=”hexagon”]

[/span12]

[/row]
[row]
[span2][/span2]

[span8]

I tillegg til ovennevnte fryseanlegg så leverer Teknotherm anlegg og systemer for å lage is, spesielle lav- temperaturanlegg, fryseanlegg med saltlake etc.

[/span8]

[span2][/span2]
[/row]
[spacer][spacer]
[/content_box]

[content_box custom_class=”bg_DarckGrayColor no-margin”]
[row]

[span12]

Design av kjøleanlegg

[/span12]

[/row]
[row]
[span12]

Designet på kjøleanleggene kan variere fra tørrekspansjon av kuldemedium, fyllt- og pumpe sirkulasjon-, til indirekte systemer.

[hr]

For større anlegg, kan kjølemaskineriet arrangeres som et 2-trinns kaskadesystem med ammoniakk (NH3) som kuldemedium ved primærsiden, og karbondioksid (CO2) på sekundærsiden. Slike arrangement kan oppnå temperaturer på ned til-50°C, og dermed redusere frysetiden og øke innfrysingskapasiteten.

[hr]

Kompressormodeller kan leveres som stempel– eller skrue type, eller sammensatt utførelse.

[hr]

Uansett hva dine krav er, vi vil kunne gi deg det mest optimale designede anlegget for å møte dine spesifikke krav på den mest kostnadseffektive måten.

[/span12]
[/row]
[/content_box]