RSW-systemer

[row]

[span6]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]
Ideelt for pelagisk fiske (notfiske og midwater tråling)
[/extra_wrap][clear]
[/span6]
[span6]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]
Gjør det mulig å oppbevare store fangster ved å kjøle ned fangsten raskt til en temperatur som tillater lagring ombord over tid, uten noe særlig reduksjon i kvalitet
[/extra_wrap][clear]
[/span6]

[/row]

[hr]

[row]

[span6]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]
Gjør det mulig at store mengder med makrell, hestemakrell og sild kan brukes til konsum
[/extra_wrap][clear]
[/span6]
[span6]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]
Forbedrer kvaliteten på fiskemel med bedre råvarer
[/extra_wrap][clear]
[/span6]

[/row]

[hr]

[row]

[span6]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]
Reduserte kvote setter høyere standard – bedre produkt betyr bedre pris
[/extra_wrap][clear]
[/span6]

[/row]

[spacer]

Teknotherm RSW anlegg betyr rask nedkjøling og lagring av fangsten i nedkjølt sjøvann (Refrigerated SeaWater). Oppbevaring av fangsten i RSW-tanker er en effektiv og kostnadsbesparende metode for å bevare fangsten inntil lossing i land eller videre behandling om bord. Fangsten blir kjølt ned til i nærheten av frysepunktet for sjøvann i løpet av et minimum av tid ved bruk av Teknotherms meget effektiv RSW-kjølere av fyllt shell og tube type.

[spacer][spacer]

[content_box custom_class=”bg_DarckGrayColor custom_padding”]

RSW-prinsippet

Enkelt sagt, et RSW-system fungerer som følger: Sjøvann blir resirkulert ved hjelp av pumper gjennom tankene og kjølesystemet. Sjøvannet blir kjølt ved hjelp av kjølemaskineriet før det kommer inn i tankene i bunnen og blir fordelt jevnt over hele bunnen gjennom et sett av perforerte plater eller lignende distribusjonsenheter. Det kjølte sjøvannet går oppover i tanken og gjennom lag av fisk, og dermed holder fisken flytende og samtidig kjøler den. Vannet returneres gjennom suge- filter i toppen av tankene tilbake til kjølemaskinen i systemet, går gjennom denne og så gjentas sirkulasjonsprosessen gjennom hele systemet. For å holde det sirkulerende vannet i god kvalitet blir en begrenset mengde tilleggsvann lagt til, og det «skitne» vannet blir tappet av.

[hr]

Vannsirkulasjonssystemet er tilrettelagt slik at vannstrømmen kan bli reversert ved hjelp av de operative ventilene i hovedvannfordelingsmanifolden.

[spacer][spacer]
[/content_box]

[cherry_parallax image=”fiskebaat_bg.jpg” speed=”normal” invert=”false”]

[service_box title=”Lastetankene” icon=”no” custom_class=”sv_box_all_title1 large-par-title”]

[row]

RSW-tankene er normalt plassert ved siden av hverandre for å dekke bredden i fartøyet. Det er vanligvis 3, 6, 9 etc. lagertanker ombord. Tankene blir normalt lastet til en kapasitet på ca 80% fisk og 20% vann, avhengig av type fisk. Tankene må være skikkelig isolert fra skroget, himlinger, maskineri- og oppholdsområder for å begrense muligheten for varmetilgang så godt som mulig. Tankene må videre være utstyrt med overløps- og utjevningsrør. Det er viktig at tankene innvendig har en glatt overflate uten hindringer eller skarpe kanter.

[/row]
[/cherry_parallax]

[content_box]
[spacer][spacer]

Fleksible kjøleinstallsjoner

[row]

[span12]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]

Det nødvendige kjølemaskineriet, inkludert kjølere, kompressorer, kondensatorer og pumper, kan enten installeres som en eller flere sammenbygde enheter, eller som individuelle og separate komponenter.

[/extra_wrap][clear]
[/span12]

[span12]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]

Maskineriet kan plasseres i henhold til individuelle behov, i motorrommet, et dedikert kjølerom, under shelterdekk eller i baugen av skipet, eller et annet sted der det er mest praktisk om bord.

[/extra_wrap][clear]
[/span12]

[span12]
[dropcap][/dropcap]
[extra_wrap]

Pumpene bør uansett plasseres så lavt som mulig.

[/extra_wrap][clear]
[/span12]

[/row]
[spacer][spacer]
[/content_box]

[content_box custom_class=”bg_linkColor margin-bot-75″]

Kjølemaskineri

[row]
[span7]

Maskineriet vil omfatte kompressorer av enten stempel- eller skruetype. Kondensatoren(e) kan være av shell og tube- eller platetype. RSW-kjøleren vil bli bygget som en fyllt shell og tube type fordamper, for eksempel sjøvann som skal kjøles, kommer til å passere innvendig i rørene mens kuldemedium fordamper på utsiden (shell side) av rørene, og dermed kjøler sjøvannet.

[hr]

Det elektriske panelet vil omfatte motorstartere av ulike type i henhold til kundens ønske, og kontrollene vil enten være av den tradisjonelle elektromekaniske typen eller en oppdatert PLS-type hvor alle vitale parametre og funksjoner vises på LCD displayet.

[hr]

Vannpumper for kondensatorkjøling- og RSW-sirkulasjonssystemet er inkludert som standard elementer, enten av av ende-sug design eller i henhold til kundenes krav om spesielle design og materialer. Driften kan være enten elektrisk eller hydraulisk.

[/span7]

[span4 custom_class=”content_box_hexagon”]

  • [service_box icon=”rsw-unit_spray_ny” target=”_self” custom_class=”hexagon”]

[/span4]
[/row]

[hr]

Teknotherm kjøleutstyr kan leveres med klasse- eller standard verkstedsertifisering.

Teknotherm RSW-anlegg kan leveres for å operere med forskjellige typer av de mest moderne kuldemedier som halokarboner eller ammoniakk.

[/content_box]